Blog > Komentarze do wpisu
,,Przedwiośnie" Stefan Żeromski - program Gajowca

Dyskusja Cezarego z Gajowcem jest polemiką polityczną, ponieważ Gajowiec ustosunkowuje się do idei komunistów, stosuje kontrargumenty.

 Cezary uważa, że w Polsce niezbędne jest przeprowadzenie reformy rolnej, czyli obdzielenie ziemią chłopów. Gajowiec zgadza się z nim, państwo polskie wprowadza reformę rolną, ale czyni to bardzo powoli, ponieważ państwo polskie musi wykupić ziemię od właścicieli, ziemian.
 Baryka uważa, że zmiany w Polsce zachodzą zbyt wolno, rząd powinien popierać swoje koncepcje konkretnymi działaniami , posunięciami.

 Według Baryki rządzącym brakuje zdecydowania i odwagi, żeby radykalnie zreformować państwo. Uważa, że rządzący nie mają pomysłu, jaka powinna być nowa Polska, nie mają idei, kształtu Polski.
 Obawia się, że w ten sposób rządzący mogą zgubić wolność Polski, utracić Polskę.

 Gajowiec podkreśla, że Polska lat 20. nie może wprowadzić reform społecznych, ponieważ jest zbyt słaba, ma zbyt małe finanse, a musi walczyć o utrzymanie granic ukształtowanych po 1918r. z Rosją i Niemcami, bo nie zaakceptowały one kształtu nowego państwa polskiego.

 Gajowiec uważa, że Polska musi przyciągnąć do siebie mniejszości narodowe z terenów Kresów Wschodnich - Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, ponieważ jeżeli tego nie zrobi to staną się narzędziem w rękach komunistów.
 Rząd polski i sam Piłsudzki byli zwolennikami tezy, aby Polska stworzyła państwo federacyjne, które powstałoby z wymienionych mniejszości.

 Gajowiec uważa, że Polska nie prześladuje mniejszości za dążenia narodowe. Natomiast stosuje kary wobec tych, którzy głoszą poglądy komunistyczne bez względu na pochodzenie narodowe.

 Gajowiec podkreśla, że państwo bolszewickie jest państwem bezprawia, w którym przeciwników politycznych zabija się.
 W niepodległej Polsce nawet przeciwnicy polityczni mają prawo do obrony, procesu, sądu.
 Państwo polskie ma być państwem dobrym i sprawiedliwym, ale musi wzmocnić się gospodarczo. Gajowiec podkreśla, że aby Polska mogła zbudować nowe państwo musi mieć swoją monetę, musi być przeprowadzona reforma walutowa.

 Podkreśla, że wprowadzenie jednolitej waluty jest warunkiem wprowadzenia reform i umocnienia państwa.

 program Gajowca ma charakter ewolucyjny - wolne, powolne zmiany.
 Komuniści chcą natomiast szybko osiągnąć władzę, poprzez wywołanie rewolucji.

 Jak widać komuniści mają całkiem inny plan działania, ale chyba nie do końca skuteczny,.

 Polecam gorąco

czwartek, 08 września 2011, paula-1992

Polecane wpisy